AKTUALNOŚCI
Slider
Dnia 26 lutego w katedrze grekokatolickiej przy pl. Nankiera we Wrocławiu odbyła się ekumeniczna modlitwa o pokój na Ukrainie, zaprzestanie wojny, a także za zmarłych, poległych w trakcie jej trwania.
Gospodarzem i przewodniczącym modlitwie był J.E. bp Włodzimierz Juszczak (Kościół Grekokatolicki), który wygłosił również słowo po odczytanym fragmencie z Ewangelii.
Licznie zebrało się również duchowieństwo Kościoła Rzymskokatolickiego pod przewodnictwem J.E. ks. abp Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego, który wyraził słowa wsparcia dla narodu Ukraińskiego. Ksiądz Arcybiskup wezwał wszystkich wiernych do modlitwy i postu w intencji pokoju, ale także do pomocy materialnej najbardziej poszkodowanym - imigrantom, którzy w poszukiwaniu pokoju musieli opuścić swoje domy.
Obecni byli również: J.E. o. bp Jacek Kiciński, bp Ryszard Bogusz (kościół Ewangelicko-Augsburski), a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.