REKRUTACJA 2021
Slider

Kandydat do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu powinien mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan archidiecezji wrocławskiej, odznaczać się wzorową postawą moralną, posiadać stosowne uzdolnienia intelektualne, a także cieszyć się dobrym stanem zdrowia i mieć maksymalnie ukończone 35 lat (prowadzimy w MWSD we Wrocławiu formację dla starszych kandydatów do kapłaństwa – powyżej 35 roku życia – w takich przypadkach prosimy o kontakt indywidualnie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Rekrutacja do MWSD we Wrocławiu składa się z trzech etapów:
1. Rozmowa kwalifikacyjna z moderatorami.
2. Egzamin wstępny na studia teologiczne.
3. Okres weryfikacyjny (kwalifikujący na rok propedeutyczny).


Na rok akademicki 2021/22 rekrutacja odbywa się w dwóch terminach
:
 1. Termin podstawowy (28-30 czerwca, 2021 r, ze względu na czas epidemii i możliwość różnych terminów ogłoszenia wyników matur kandydaci przystępuję do rekrutacji warunkowo – świadectwa maturalne dostarczą w późniejszym terminie):
  • 28 i 29 czerwca w godz. 9.30-12.30 i 13.30-15.00 rozmowa kwalifikacyjna trwająca około pół godziny (wymagane wcześniejsze umówienie dnia i godziny drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • 30 czerwca godz. 9.30 Msza Św. (kaplica II piętro), 10.00 egzamin wstępny (sala nr 4)
 2. Termin dodatkowy (30-31 sierpnia 2021 r., osoby, które będą oczekiwały na wyniki matur poprawkowych mogą przystąpić do rekrutacji warunkowo - świadectwa maturalne dostarczą w późniejszym terminie):
  • 30 sierpnia w godz. 9.30-12.30 i 13.30-15.00 rozmowa kwalifikacyjna trwająca około pół godziny (wymagane wcześniejsze umówienie dnia i godziny drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • 31 sierpnia godz. 9.30 Msza Św. (kaplica II piętro), 10.00 egzamin wstępny (sala nr 4)
 3. Okres weryfikacyjny (wspólny dla obu terminów) w dniach 1 do 28 września 2021 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI:


 1. Rozmowa kwalifikacyjna z moderatorami. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w budynku MWSD we Wrocławiu (pl. Katedralny 14), biorą w niej udział księża przełożeni (ojciec duchowny, prefekt i rektor). Rozmowa wstępnie rozeznaje motywację podejmowanych studiów i rozpoczęcia formacji do kapłaństwa oraz zdolność kandydata do podjęcia formacji w MWSD. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikuje do egzaminu wstępnego. Podczas rozmowy kandydat przedstawia następujące dokumenty (w tym dokumenty wymagane przez Papieski Wydział Teologiczny dla rozpoczęcia studiów na tej uczelni - dokumenty wymagane przez MWSD i PWT składane są więc w jednym miejscu, rektoracie seminarium): 
  • Świadectwo dojrzałości + kserokopia (należy dostarczyć po odebraniu - termin zależny od terminu matur)
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej + kserokopia
  • Opinia księdza proboszcza
  • Opinia katechety
  • Świadectwo zdrowia uprawniające do podjęcia studiów w szkole wyższej + kserokopia
  • Aktualna pełna metryka chrztu, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów + kserokopia
  • Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu) + kserokopia
  • Dowód osobisty /do wglądu/
  • Książeczka wojskowa /do wglądu/
  • Życiorys uwzględniający drogę sakramentalną i zaangażowanie w parafii (dwa egzemplarze)
  • Podanie o przyjęcie do seminarium duchownego skierowane do rektora MWSD (wzór) + karta informacyjna (pobierz)
  • Podanie o przyjęcie na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym skierowane do rektora PWT (wzór) + kwestionariusz (pobierz)
  • Karta informacyjna 
  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg. (minimum 368 × 456 pikseli)


    

2. Egzamin z wiedzy teologicznej. Jest składanym w formie pisemnej egzaminem wstępnym na studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Obejmuje zakres materiału: „Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych" (wydanie drugie poprawione), część I i III. Pozytywny wynik egzaminu w połączeniu z wcześniejszym pozytywnym wynikiem rozmowy dają możliwość wzięcia udziału w okresie propedeutycznym.


3. Okres weryfikacyjny. Odbywa się częściowo w domu formacyjnym w Sulistrowiczkach i częściowo w budynku MWSD we Wrocławiu. Jest to trwający przez wrzesień miesięczny czas przygotowujący do rozpoczęcia właściwej formacji seminaryjnej, w którym kandydaci zapoznawani są z zasadami, kształtem oraz przebiegiem formacji. Poznanie podstaw duchowości kapłańskiej, konfrontacja z zasadami seminaryjnymi oraz grupą, podejmowanie zadań integracyjnych, zajęcia ze specjalistami (psycholog, pedagog, psychiatra, terapeuta) to ostateczna weryfikacja kandydatów, której pozytywna ocena kwalifikuje do rozpoczęcia formacji w MWSD we Wrocławiu. 


 

W związku z pojawiającymi się pytaniami doprecyzowujemy, że cały cykl formacyjny (zgodnie z przyjętymi przez Konferencję Episkopatu Polski nowymi zasadami formacji kapłańskiej w Polsce, zawartymi w dokumencie „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” trwa siedem lat i rozpoczyna się rokiem propedeutycznym ("zerowym")

Studia trwają sześć lat i zapewniają zdobycie tytułu zawodowego magistra teologii na PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM we Wrocławiu. W związku z pojawiającymi się pytaniami doprecyzowujemy, że cały cykl formacyjny (zgodnie z przyjętym przez Konferencję Episkopatu Wszelkie pytania prosimy kierować na seminaryjny adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.