msdw_historia1.jpg
AKTUALNOŚCI
Tegoroczna wizyta duszpasterska w seminarium miała miejsce w uroczystość Objawienia Pańskiego. Nasze wspólne kolędowanie zaczęliśmy w kaplicy nabożeństwem, któremu przewodniczył Ojciec Biskup Jacek Kiciński. Z kaplicy przeszliśmy do mieszkań naszych przełożonych wspólnie śpiewając kolędy i modląc się w ich intencji. Ostatnia część czekaliśmy w naszych pokojach, gdzie odwiedzili nas Księża odpowiedzialni za naszą formację.