msdw_historia1.jpg
Po śmierci papieża Leona XIII właściwie dzięki polskiemu kardynałowi Janowi Puzynie, który złożył w imieniu cesarza Austrii sprzeciw wobec kandydatury kardynała Mariano Rampolla, papieżem, 4 sierpnia 1903 roku, w siódmej turze wyborczej został wybrany kardynał i patriarcha Wenecji, Giuseppe Sarto, czyli nasz Pius X.

Na świat przyszedł 2 czerwca 1835 roku jako syn małorolnego chłopa w prowincji weneckiej. Dzieciństwo miał bardzo trudne ze względu na panującą biedę. Na szczęście Opatrzność Boża czuwała nad zdolnym Giuseppe. Dzięki temu po okresie pełnienia funkcji wikarego i proboszcza, został kanonikiem w Treviso, w 1884 biskupem Mantui, a 1 893 patriarchą Wenecji i kardynałem. Tu był protektorem reformy diecezji, której chciał służyć jako duszpasterz.

W momencie objęcia Stolicy Piotrowej, jego dewizą stały się słowa„Wszystko odnowić w Chrystusie”. Reformy kościelne rozpoczął od muzyki, potem przyszła kolej na odnowienie życia eucharystycznego, dlatego zalecił częstą, wręcz codzienną Komunię świętą; więcej, dzięki temu Papieżowi możemy już w tak młodym wieku przyjmować Pierwszą Komunię świętą. Odnośnie wielkiej miłości Piusa X do Chrystusa Eucharystycznego krążą liczne opowieści, m.in. i taka, że będąc małym chłopcem bardzo pragnął przyjąć Pana Jezusa pod postacią Chleba, niestety w tamtym czasie pierwsze pełne uczestniczenie we Mszy świętej dokonywało się już wieku młodzieńczym. Podobno proboszcz naszego małego Giuseppe, zażartował, próbując pocieszyć malca, że wprawdzie on ksiądz nic nie może uczynić, by zmienić obowiązujące zasady, ale jeżeli on, mały Sarto, zostanie księdzem a potem papieżem, to będzie mógł postanowić inaczej. Podobno chłopiec wtedy odparł: Więc zostanę papieżem. Nie wiadomo jak to tam do końca było, faktem jest, że nasz Patron jest nazywany papieżem eucharystycznym.

Reformy Piusa X dotyczyły także: reorganizacji trybunału kościelnego, Kurii Rzymskiej, studiów nad Pismem Świętym, katechizmu. Na ostatnie dni pontyfikatu padł cień grożącej wybuchem pierwszej wojny światowej: 2 sierpnia 1914 wezwał Papież narody do pokoju i do modlitwy za pokój. Chętnie oddałbym swe życie, gdybym przez to mógł okupić pokój Europy pisał Papież.

Pius X zmarł w nocy z 19 na 20 sierpnia 1914 roku. W 1954 roku został kanonizowany przez Piusa XII; dniem jego pamięci jest 21 sierpnia.